usługi archiwistyczne

 • przed archiwizacją
  przed archiwizacją
 • po archiwizacji
  po archiwizacji

Od 1990 roku świadczę usługi w zakresie porządkowania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek administracji państwowej i samorządowej, placówek oświatowych, przedsiębiorstw oraz różnego rodzaju podmiotów gospodarczych na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Oto niektóre z nich:

 1. Urząd Gminy w Starym Polu;
 2. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Malborku;
 3. placówki oświatowe na terenie Malborka i Elbląga (przedszkola, szkoły wszystkich typów);
 4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Malborku, Nr 2 w Elblągu;
 5. placówki kulturalne (Miejski Dom Kultury w Malborku, Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku, Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku);
 6. spółdzielnie (mieszkaniowe, mleczarska, Kółek Rolniczych i inne);
 7. przedsiębiorstwa przemysłowe („Makop”, „Organika”, „Mawent”, „Agroma”, Zakłady Rybne w Gdańsku);

 

Moje wieloletnie doświadczenie w pracy przy archiwizacji dokumentów, wiedza i ścisła współpraca z Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku umożliwiają właściwe wykonanie archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Podstawowym celem moich działań jest usprawnienie funkcjonowania archiwum, likwidacja dokumentacji niearchiwalnej, właściwe zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem oraz szybki i wygodny dostęp do dokumentów przechowywanych w archiwum. 

W tym celu proponuję Państwu opracowanie następujących normatywów:

 1. Instrukcji kancelaryjnej;
 2. Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt;
 3. Jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Dokumenty te są indywidualnie dopasowywane do specyfiki działalności oraz schematu organizacyjnego Państwa firmy.

 

Moje usługi archiwistyczne obejmują:

 1. Zorganizowanie zakładowej składnicy akt, jeśli taka nie istniała wcześniej;
 2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której czas przechowywania w składnicy już upłynął:
  • wyodrębnienie tej dokumentacji na podstawie obowiązujących przepisów, 
  • załatwienie w Archiwum Państwowym pozwolenia na zniszczenie jej, 
  • fizyczna likwidacja tej dokumentacji na miejscu przy pomocy niszczarki Rexel Auto+ 250X, zapewniającej poziom bezpieczeństwa P-4 wg normy DIN 66399 (cięcie na ścinki 4 x 40 mm), 
  • wywiezienie zniszczonej dokumentacji do skupu makulatury, 
  • wystawienie certyfikatu zniszczenia;
 3. Archiwizacja dokumentów w zakładowej składnicy akt:
  • klasyfikacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwistycznymi,
  • uporządkowanie akt pod względem rzeczowym i chronologicznym,
  • przeszycie i zabezpieczenie akt,
  • uporządkowanie akt osobowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • sporządzenie ewidencji zasobu archiwalnego oraz wszelkich skorowidzów alfabetycznych, rzeczowych itp.(w wersji papierowej i elektronicznej), ułatwiających wyszukiwanie potrzebnych informacji;
 4. Przygotowanie akt do przekazania organowi założycielskiemu lub właściwemu terytorialnie archiwum państwowemu.
 5. Wstępne przeszkolenie pracowników w zakresie działalności zakładowej składnicy akt i korzystania z jej zasobu.

 

Moja praca jest doceniana przez moich klientów, o czym świadczą moje REFERENCJE.

 

Zapraszam do współpracy.

Czekam na Państwa telefon lub e-mail!

tel. 502 119 646

archivarius@wp.pl